[AC] 주말 운임 변경 안내 [02.27]
[VN] (부산)2015년 5월-6월 개인특.. [02.27]
[SU] *연장*인천-블라디보스톡 SUPER.. [02.27]
[VN] (서울)(1차수정)2015년 4월-.. [02.27]
[VN] (서울)(1차수정)2015년 4월-.. [02.27]
[VN] (유럽) 2015년 4월~6월 런던.. [02.27]
[VN] (서울) 2015년 3월 베트남인 .. [02.27]
 
[3U] [7C] [8M] [9B] [9W] [AA] [AC] [AF] [AI] [AM]
[AT] [AV] [AY] [AZ] [B7] [BA] [BI] [BR] [BT] [BX]
[CA] [CI] [CX] [CZ] [DL] [EK] [ET] [EY] [FJ] [GA]
[GE] [GF] [HA] [HM] [HR] [HU] [HX] [JJ] [JL] [K6]
[KC] [KL] [KQ] [LA] [LH] [LX] [LY] [MD] [MF] [MH]
[MK] [MR] [MU] [NH] [NX] [NZ] [OK] [OM] [OS] [OZ]
[PG] [PR] [PS] [QF] [QR] [QV] [RA] [RJ] [S7] [SA]
[SB] [SC] [SK] [SQ] [SU] [TG] [TK] [TP] [TZ] [UA]
[UL] [UN] [VN] [VV] [WY] [XF] [YO] [ZH]
 
국내예약발권 [03.03~03.04]
ABACUS 실전예약 [03.05~03.05]
국제선 항공예약 [03.09~03.12]
REISSUE의 세계 [03.17~03.17]
 
[8주차] VN & ABACUS 공동.. [02.05]
[7주차] VN & ABACUS 공동.. [01.28]
[6주차] VN & ABACUS 공동.. [01.22]
[5주차] VN & ABACUS 공동.. [01.15]
[4주차] VN & ABACUS 공동.. [01.15]
[3주차] VN & ABACUS 공동.. [01.15]
[8주차] SQ & ABACUS 공동.. [01.08]
단체예약(GRP BKG)
QUEUE
DIVIDE
마일리지 입력과 기타기능
사전좌석 배정
국제선PNR 눈감고 만들기
여정변경과 Revalidation
항공권의 발행 2
항공권의 발행
TKT Record/운임재저장
수동운임 입력과 수정
PNR 자동운임계산2
회사소개 개인정보 보호정책 이메일주소 무단수집 거부 담당자안내 전자공고 사이트맵